Số ký hiệu 3509/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ Phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”.
Lĩnh vực Công nghệ thông tin - Văn bản tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày có hiệu lực 30/11/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QĐ Phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”.
Số ký hiệu: 3509/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Văn bản liên quan