Số ký hiệu 33-2021-QĐ-UBND
Trích yếu QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Văn phòng - Văn bản tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Lê Trí Thanh
Ngày ban hành 26/11/2021
Ngày có hiệu lực 26/11/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 33-2021-QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Văn bản liên quan