Số ký hiệu 3211/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp xã đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành 05/11/2021
Ngày có hiệu lực 05/11/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QĐ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp xã đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 3211/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/11/2021

Văn bản liên quan