Số ký hiệu 1348/BC-STTTT
Trích yếu Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Báo chí xuất bản
Cơ quan ban hành Sở Thông tin truyền thông Quảng Nam
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Võ Văn Thơ
Ngày ban hành 05/11/2021
Ngày có hiệu lực 05/11/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 1348/BC-STTTT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/11/2021

Văn bản liên quan