Số ký hiệu 14/2014/QD-UBND
Trích yếu Quy định công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Tài chính kế hoạch - Văn bản tỉnh
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
Loại văn bản Quyết định
Người ký Lê Phước Thanh
Ngày ban hành 28/06/2011
Ngày có hiệu lực 28/06/2011
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quy định công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 14/2014/QD-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/06/2011

Văn bản liên quan