Số ký hiệu 243/QĐ-STTTT
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: “Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”
Lĩnh vực Đấu thầu
Cơ quan ban hành Sở Thông tin truyền thông Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Phạm Hồng Quảng
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày có hiệu lực 01/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: “Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”
Số ký hiệu: 243/QĐ-STTTT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/10/2021

Văn bản liên quan