Số ký hiệu 06/2021-NQ-HĐND
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Quy định về nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực Văn phòng - Văn bản tỉnh
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Văn bản luật
Người ký Phan Việt Cường
Ngày ban hành 13/01/2021
Ngày có hiệu lực 13/01/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
NGHỊ QUYẾT Quy định về nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 06/2021-NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/01/2021

Văn bản liên quan