Số ký hiệu 24/2020/QĐ-UBND
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Công nghệ thông tin - Văn bản tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Văn bản luật
Người ký Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày có hiệu lực 31/12/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 24/2020/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/12/2020

Văn bản liên quan