Số ký hiệu 1000/BC-STTTT
Trích yếu Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng lực lượng 9 tháng và nhiệm vụ quý IVnăm 2021
Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành Sở Thông tin truyền thông Quảng Nam
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Phạm Hồng Quảng
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày có hiệu lực 27/08/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng lực lượng 9 tháng và nhiệm vụ quý IVnăm 2021
Số ký hiệu: 1000/BC-STTTT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/08/2021

Văn bản liên quan