Số ký hiệu 168/QĐ-STTTT
Trích yếu Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Thuộc dự án: Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Đấu thầu
Cơ quan ban hành Sở Thông tin truyền thông Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Phạm Hồng Quảng
Ngày ban hành 02/07/2021
Ngày có hiệu lực 02/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Thuộc dự án: Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 168/QĐ-STTTT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Văn bản liên quan