Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2014

Ngày 26/12/2013, tại trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin

Những kết quả nổi bật của Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2013

Theo báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014, năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực quản lý.

Tăng cường thanh kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang vừa chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1973/UBND-TD ngày 05/6/2012 về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Công văn số 1496/UBND-NC ngày 03/5/2013 về việc tập trung giải quyết các vụ việc khiếu

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh ứng phó với cơn bão số 12

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công điện số 13/CĐ-UBND ngày 2/11/2013 gởi Ban Chỉ huy PCLB tỉnh; Ban Chỉ huy TKCN tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện.