Thông báo Kết luận của đ/c Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Thông báo Kết luận của đ/c Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp ngày 16/02/2022 về triển khai dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp

Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021

Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Nam

Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở TTTT

Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan để bàn triển khai Phần mềm ứng dụng PC-Covid

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với các cơ quan về công tác xúc tiến đầu tư tại các Khu, Cụm công nghiệp; triển khai hệ thống thông tin GIS phục vụ xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thông báo kết luận họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch với các huyện, thị xã, thành phố ngày 12.11.2021

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố

Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội để nghe báo cáo đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

TB Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp trực tuyến với UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 04 huyện, thị xã, thành phố