Thông tin về việc chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động 11 số về 10 số

Thông tin về việc chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động 11 số về 10 số

Kế hoạch chuyển đổi mã mạng

kế hoạch chuyển đổi mã mạng

NỘI DUNG THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÃ MẠNG

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, nhiều loại hình dịch vụ viễn thông mới ra đời và phát triển. Trước đây chỉ có điện thoại cố định, chưa có điện thoại di động thì nay đã có dịch vụ di động từ 2G, 3G đến 4G và sắp tới là 5G, kết nối Internet vạn vật (IoT)...