Chi bộ Sở TT&TT tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 13/1, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Hồng Quảng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị.

Chi bộ Sở TT&TT tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 13/1, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Hồng Quảng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị.

Chi bộ Sở TT&TT tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 13/1, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Hồng Quảng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị.