Quảng Nam kiến nghị nhiều vấn đề về ký số tập trung

Đoàn Công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do ông Hoàng Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin (CTS&BMTT), Ban Cơ yếu Chính phủ làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Nam về việc triển khai thực hiện thiết bị ký số tập trung (HSM) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Giám đốc Sở TT&TT Phạm Hồng Quảng cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở.

 

Ông Hoàng Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo từ Sở TT & TT, tỉnh Quảng Nam đã triển khai dự án nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 31/03/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam. Đến nay, hệ thống ký số tập trung, giải pháp HSM cơ bản đã hoàn thành cài đặt hệ thống tại Quảng Nam và kết nối với hệ thống ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ.

UBND tỉnh đã ra quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam. Đến nay, Sở TT & TT đã tổng hợp nhu cầu đăng ký chữ ký số tập trung cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh gồm 1.454 chữ ký số.

Hiện nay, đã cấp 4.798 chữ ký số (Token) cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, trong đó, có 2.131 token đang hoạt động.

Tại buổi làm việc, Sở TT & TT kiến nghị Cục CTS & BMTT những vấn đề liên quan như: Quảng Nam đã triển khai cho các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đăng ký chữ ký số tập trung và đã tổng hợp nhu cầu đăng ký chữ ký số tập trung cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác số hóa, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Tuy nhiên, Chữ ký số tập trung vẫn chưa cấp cho lãnh đạo, công chức, viên chức là văn thư, người tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa để thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ và số hóa kết quả thủ tục hành chính còn hiệu lực. 

Đến nay, Quảng Nam vẫn chưa triển khai thực hiện ký số trên SIM cho các hệ thống dùng chung của tỉnh như Q-office, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống lưu trữ điện tử,…

Việc quản trị, quản lý còn nhiều bất cập như: không thống kê chữ ký số cấp theo từng năm, việc reset mật khẩu khó khăn,..

Sở TT & TT cũng kiến nghị Cục CTS & BMTT, Ban cơ yếu Chính phủ cho phép tỉnh Quảng Nam triển khai chữ ký số tập trung trên hệ thống Lưu trữ điện tử và tích hợp trên các hệ thống dùng chung của tỉnh Quảng Nam. Vấn đề này, Sở TT & TT sẽ tổng hợp, lập danh sách, khai báo toàn bộ 1.454 chữ ký số trên hệ thống Quảng Nam để Cục CTS & BMTT đồng bộ trên hệ thống của HSM của Cục.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục CTS & BMTT, Ban Cơ yếu Chính phủ ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện thiết bị ký số tập trung (HSM) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Liên quan đến hiện trạng hệ thống kỹ thuật, các ứng dụng công nghệ thông tin triển khai, bộ phận chuyên môn, 2 bên sẽ phối hợp tháo gỡ, giải quyết.

Ông Hoàng Văn Thủy đề nghị trong thời gian tới, Sở TT &TT Quảng Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục CTS & BMTT để triển khai tốt các giải pháp HSM, phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và công dân./.

Tin liên quan