Trang bị kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo thông tin

Sáng ngày 20/9, Sở Thông tin- Truyền thông khai mạc đợt tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở về giảm nghèo thông tin ( Tiểu dự án 1- Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.

Phó Giám đốc Sở TT-TT Phạm Thị Ngọc Quyên báo cáo viên lớp tập huấn. 

Tại đợt tập huấn lần này, gần 100 đại biểu được Phó Giám đốc Sở TT-TT Phạm Thị Ngọc Quyên triển khai các nội dung giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh; nghe báo cáo viên hướng dẫn cách khai thác đề tài, xử lý thông tin và kỹ năng viết tin bài tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở và tuyên truyền việc khai thác thông tin trên báo chí và mạng xã hội.

Các đại biểu tham dự đợt tập huấn.

Thông qua đợt tập huấn lần này giúp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở về kỹ năng biên soạn, biên tập tin bài, sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật. 

Đợt tập huấn lần này diễn ra trong 2 ngày, 20-21/9/2023. 

Tin liên quan