Tập huấn nghiệp vụ, các quy định về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023

Sáng ngày 23/8, Sở TT&TT Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, các quy định về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023 cho các lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông các huyện, thị xã, thành phố.

 

Giám đốc Sở TT&TT Phạm Hồng Quảng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, ông Phạm Hồng Quảng- Giám đốc Sở TT&TT cho biết: Thông tin & truyền thông là một lĩnh vực với nhiều nội dung mới, cập nhật liên tục. Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ phụ trách quản lý lĩnh vực này gặp không ít khó khăn do chưa kịp thời nắm bắt những nội dung, kiến thức mới, bên cạnh đó, các văn bản hiện hành liên quan đến lĩnh vực TT&TT vẫn còn chưa theo kịp với nhu cầu thực tiễn. Thông qua hội nghị này, nhằm phổ biến kịp thời những quy định về lĩnh vực thông tin và truyền thông, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách lĩnh vực này.

Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến những nội dung về Quản lý Nhà nước về báo chí; nhận diện ”Báo hóa” tạp chí; phổ biến các điểm mới, điểm chính Nghị định số 72/2022/NĐ-CP  ngày 04/10/2022 ngày 04/10/2022 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Phổ biến Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

Đồng thời phổ biến Nghị định số 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Tin liên quan