Báo chí góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh

Sáng ngày 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý II và triển khai nhiệm vụ quý III/2023.

Quang cảnh hội nghị. 

Các ông Trần Khắc Thắng- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Hồng Quảng- Giám đốc sở TT-TT; Lê Văn Nhi- Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và đại diện các cơ quan Báo, Đài của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

Trong quý II/2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT, Hội Nhà báo tỉnh, Công an tỉnh duy trì tốt công tác phối hợp, kịp thời định hướng chủ đề, nội dung thông tin, tuyên truyền trên báo chí. 

Công tác quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục được hướng dẫn, chỉ đạo; tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin trên báo chí và phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động báo chí chưa đúng pháp luật, chưa tuân thủ tôn chỉ, mục đích của tờ báo và các quy định có liên quan. 

Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện nghiêm túc. Đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, công khai minh bạch các thông tin về dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,…. 

Thông tin được đăng, phát chính xác, kịp thời, định hướng dư luận xã hội, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm, phản ánh sâu rộng về những thuận lợi, khó khăn cũng như những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương, tạo niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. 

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm trong quý III/2023, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, hội nhà báo và các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí thường trú, phóng viên báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm, như: Tiếp tục tuyên truyền sâu kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Phân tích, đánh giá sâu hơn về những kết quả nổi bật đạt được; những tồn tại, vướng mắc cần khắc phục. Đồng thời, nêu rõ các chỉ đạo, định hướng, mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nửa nhiệm kỳ còn lại. Tuyên truyền các ngày lễ, các sự kiện chính trị - xã hội của đất nước, của tỉnh; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa…

Tin liên quan