Kiểm tra cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại TP Tam Kỳ

Chiều ngày 7.6, Đoàn công tác của tỉnh do Bà Phạm Thị Ngọc Quyên – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai QĐ 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại TP Tam Kỳ.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, TP. Tam Kỳ đã phê duyệt danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng, ban, đơn vị thành phố thực hiện chuyển giao qua Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận một cửa thành phố (trong đó có 214 thủ tục, 9 lĩnh vực). Đến nay có 7 nhân viên bưu điện thực hiện nhiệm vụ. 

Các công việc được chuyển giao cho doanh nghiệp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện gồm: Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính (gồm cả hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí; số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (theo cả hình thức điện tử, giấy); nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chỉ đạo và thực hiện của TP Tam Kỳ. Đồng thời làm rõ những vấn đề còn vướng mắt, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện. Những vấn đề liên quan đến định mức kinh tế - kỹ thuật, kinh phí thực hiện, phần mềm…Đoàn công tác sẽ tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh có hướng xử lý kịp thời trong thời gian tới.    

Tin liên quan