Nội dung và thể lệ cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 của Việt Nam

Chủ đề cuộc thi: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình” (Tiếng Anh: “Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.”)

Đối tượng tham dự: Học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi (tính đến thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi).
1/ Thể lệ cuộc thi: xem tại đây

2/ Trao đổi cuộc thi: Xem tại đây

3/ Hướng dẫn gửi thư: Xem tại đây

Tin liên quan