Tài liệu Hội nghị tập huấn Chuyển đổi số cho phóng viên báo chí và truyền thông

 

Tài liệu dành cho Lãnh đạo

Tải tài liệu tại đây: File đính kèm

Tài liệu dành cho phóng viên, truyền thông

Tải tài liệu tại đây:

Chuyên đề 2: Trang bị kỹ năng CĐS cho báo chí, truyền thông

Chuyên đề 3: Vai trò của truyền thông với CĐS

 

Tin liên quan