Hơn 150 người dân xã Cẩm Thanh, TP.Hội An được trang bị kỹ năng về chuyển đổi số.

Sáng ngày 26/5, Sở Thông tin- Truyền thông tổ chức tập huấn phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho hơn 150 người dân xã Cẩm Thanh, TP.Hội An.

 

Hơn 150 người dân xã Cẩm Thanh, TP.Hội An được trang bị kỹ năng về chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó Giám đốc Sở TT-TT cho biết: Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.