Tập huấn phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho người dân.

Sáng ngày 17/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho người dân xã Tam Giang, huyện Núi Thành. Tham dự có đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo UBND xã Tam Giang; Lãnh đạo Viettel Quảng Nam và Bưu điện tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn. 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó Giám đốc Sở TT-TT cho biết: Chuyển đổi số giúp thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã; Tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó Giám đốc Sở TT-TT phát biểu khai mạc.

“Để thúc đẩy chuyển đổi số, cần có sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, với mục tiêu đó, Sở TT&TT tổ chức đợt tập huấn phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho người dân tại các xã thí điểm triển khai chuyển đổi số. Trong đó xã Tam Giang là lớp khai mạc đầu tiên trong đợt tập huấn, rất mong được sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương để cuộc cách mạng chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam thuận lợi và đạt được nhiều thành công” đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó Giám đốc Sở TT-TT, nhấn mạnh. 

Thông qua lớp tập huấn lần này, người dân được trang bị các kiến thức cơ bản; lợi ích; cần làm gì để an toàn trong môi trường chuyển đổi số và tác động của chuyển đối số đến với người dân. 

Đồng thời, Sở TT-TT đã giới thiệu cho người dân hiểu rõ hơn về tiện ích ở các ứng dụng giao tiếp giữa chính quyền và người dân, như: Dịch vụ công trực tuyến; Smart Quảng Nam; Tổng đài 1022;…