Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam: Tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức về công tác phòng chống thiên tai- biến đổi khí hậu cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh

Sáng ngày 10/5/2022, Sở TT-TT Quảng Nam tổ chức Khai mạc lớp tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức về công tác phòng chống thiên tai- biến đổi khí hậu cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh (hay còn gọi là Tổ công tác liên ngành)

Quang cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày, ngày 10- 11/5/2022, với mục đích tiếp tục bồi dưỡng, trang bị các kiến thức, kỹ năng truyền thông trong công tác phòng chống thiên tại, biến đổi khí hậu cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh là 25 cán bộ  thuộc các Sở, Ban, ngành vfa UBND các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó nhằm giúp đội ngũ báo viên thực hiện tốt vai trò báo cáo viên đối với các lớp tập huấn tại cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 theo tinh thần nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 4014/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030.