Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo- Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba- TechFest Quang Nam sẽ diễn ra vào tháng 6/2022

Chiều ngày 21/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã có buổi làm việc với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để bàn kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo- Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba- TechFest Quang Nam 2022.

 

Các đại biểu tham gia góp ý về kế hoạch tổ chức Ngày hội.

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo- Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba- TechFest Quang Nam 2022 có chủ đề “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nâng tầm sản phẩm xứ Quảng”; dự kiến diễn ra trong 04 ngày từ ngày 15-18/6/2022 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh và các địa điểm khác. Ngày hội sẽ có các hoạt động hội nghị, hội thảo, diễn đàn về khởi nghiệp, chuyển đổi số trong nông nghiệp...; trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tỉnh,  sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu với khoảng 200 gian trưng bày; khu ẩm thực xứ Quảng; chương trình nghệ thuật...

Đây là sự kiện nhằm góp phần đổi mới, liên kết và ứng dụng công nghệ số giới thiệu, quảng bá, trưng bày dự án, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo; sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu xứ Quảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và hướng đến sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo lập văn hóa khởi nghiệp; đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Tin liên quan