Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử đợt 2 tại 57 tỉnh, thành phố

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thời gian thực hiện từ tháng 4/2022. Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã tổ chức họp, rà soát tiến độ triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố và ban hành thông báo chỉ đạo các cục thuế thực hiện.

 

Theo Quyết định số 206/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định).

 

Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử Cục Thuế Hải Phòng hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: Đức Công

 

Cụ thể, Quyết định 206 giao cục thuế 57 tỉnh, thành phố triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đợt này, báo cáo UBND tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương nêu tại quyết định này do lãnh đạo tỉnh, thành phố làm trưởng ban và thành viên là đại diện lãnh đạo của cục thuế và các sở, ban, ngành có liên quan (Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo có Tổ thường trực triển khai, do cục trưởng cục thuế làm tổ trưởng và thành viên là đại diện lãnh đạo, công chức các chi cục thuế, các phòng thuộc cục thuế và đại diện các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan trên địa bàn.

Cùng đó, các cục thuế chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, các báo đài, tổ chức truyền thông tại địa phương tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử, những nội dung mới của hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Chuẩn bị và cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp từng đối tượng doanh nghiệp, người nộp thuế khác nhau, bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng thời rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định, để thông báo đến từng đơn vị các nội dung ngay từ ngày bắt đầu triển khai thực hiện; chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Song song với đó, thực hiện rà soát, thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn về việc triển khai hóa đơn điện tử, để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng; tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về hóa đơn điện tử, để đảm bảo triển khai thực hiện có kết quả.

Ngoài ra, cục thuế địa phương cũng thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại cục thuế, chi cục thuế để tiếp nhận, hỗ trợ người nộp thuế triển khai hóa đơn điện tử. Thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị trong thời gian đầu thực hiện hóa đơn điện tử để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại địa phương.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cục thuế địa phương phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính kịp thời tháo gỡ./.

 

Tin liên quan