Thông báo Kết luận của đ/c Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Thông báo Kết luận của đ/c Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp ngày 16/02/2022 về triển khai dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp

Thông báo KL số 109/TB-STTTT ngày 16/02/2022 tải về tại đây

Tin liên quan