Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021

Thông báo KL số: 581/TB-UBND ngày 30/12/2021 tải về tại đây

Tin liên quan