Hội nghị công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Sáng ngày 29/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tham dự có đồng chí: Lê Thị Thu Hằng- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao; Nguyễn Như Công- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; người phát ngôn các Sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị. 

Hoạt động báo chí ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, việc cung cấp những thông tin chính thống, kịp thời, đúng định hướng của các cơ quan báo chí có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, với trách nhiệm là người phát ngôn, người đứng đầu của các cơ quan hành chính nhà nước đã thể hiện vai trò của mình trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo tinh thần Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và các ngành, địa phương trong tỉnh; cung cấp thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của tỉnh cho báo chí. 

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao đã trình bày về vấn đề xử lý thông tin trong tình huống khủng hoảng; các tình huống khủng hoảng có thể xảy ra; vai trò, mục đích của thông tin báo chí; các bước, nguyên tắc xử lý sau khủng hoảng thông tin;…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau đưa ra các kiến nghị, vấn đề liên quan đến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.