Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Nam

Thông báo Kết luận số: 567/TB-UBND ngày 20/12/2021 tải về tại đây/webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL278826&download=true

Tin liên quan