Phổ biến các quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá

Chiều ngày 14/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn trực tuyến phổ biến các quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.

 

Tập huấn theo hình thức trực tuyến. 

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về thủ tục đăng ký tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, cụ thể là Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021; thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015.

Việc hướng dẫn cách sử dụng các tần số liên lạc trong những trường hợp đặc biệt (như tần số liên lạc với Đồn Biên phòng, tần số cấp cứu hàng hải quốc tế,…); những quy định và cách thức sử dụng tần số trong thông tin liên lạc giữa các phương tiện nghề cá với nhau và giữa đài tàu cá và đài bờ để đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả, tránh gây nhiễu lẫn nhau làm ảnh hưởng đến thông tin an toàn cứu nạn và cứu hộ; đáp ứng các nhu cầu về thông tin liên lạc, dự báo thời tiết, an ninh, an toàn, cứu nạn và cứu hộ trên biển; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công việc được thông suốt, giúp cho ngư dân được sử dụng tần số một cách hợp pháp, đúng quy định, góp phần đảm bảo an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Tin liên quan