Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với các cơ quan về công tác xúc tiến đầu tư tại các Khu, Cụm công nghiệp; triển khai hệ thống thông tin GIS phục vụ xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thông báo KL số 531/TB-UBND ngày 23/11/2021 tải về tại đây

Tin liên quan