Đẩy mạnh ứng dụng CNTT góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển

Đó là chỉ đạo định hướng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với huyện Nam Giang về kết quả thực công tác sắp sếp, ổn định dân cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đất trồng cây cao su và chuyển đổi số trên địa bàn huyện, ngày 22/9.