Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các đơn vị Sở, Ban ngành liên quan _IOC

Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các đơn vị Sở, Ban ngành liên quan _IOC

Thông báo KL số: 357/TB-UBND ngày 20/8/2021 tải về tại đây

Tin liên quan