Quyết định

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành tăng cường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh trong năm 2020-2021

Quyết định số: 3094/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 tải về tại đây.
Phụ luc: tải về tại đây

Tin liên quan