Tôn vinh nữ công nhân viên chức ngành TT&TT

Sáng ngày 9/10, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2020.


20201012-huy03.jpg
 
Trong những năm qua, Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đã được các cấp Công đoàn TT&TT Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả và thu được những kết quả đáng khích lệ.
 
Theo báo cáo, một số chỉ tiêu cụ thể đã đạt được như: 100% số doanh nghiệp (DN) nhà nước, 100% số DN ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn có thỏa ước lao động tập thể, trong đó 100% số thỏa ước có quy định có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật.
 
Tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành công đoàn đạt 30% trở lên; Các công đoàn cơ sở có 30% nữ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trở lên, có cán bộ lãnh đạo chủ chốt công đoàn là nữ hoặc có nữ là ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành công đoàn; cơ quan lãnh đạo các cấp công đoàn có tỷ lệ nữ phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.
 
100% số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.