Quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030

Quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo  đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030
Kích vào đây để tải Quy hoạch: /Portals/5/qd2040.signed.signed.pdf
Kích vào đây để tải Quy định: /Portals/5/plqd2040.signed.signed.pdf

Tin liên quan