Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

Ngày 17/2/2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-UBND về Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025
Kích vào đây để tải Quyết định : /Portals/5/500-QD-UBND.pdf

Tin liên quan