Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Mobifone tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3932/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Mobifone tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Kích vào đây để tải Quyết định về:   /Portals/5/QD3932.signed.pdf

Tin liên quan