thể lệ và gợi ý của cuộc thi viết thư quốc tế UPU 45

cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 của Việt Nam với chủ đề “Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi” (Tiếng Anh: write a letter to your 45-year-old-self).

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 45 - 2016

Chủ đề :  “Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi” (Write a letter to your 45-year-old self)

Điều kiện dự thi: Tất cả học sinh Việt Nam từ  10 đến 15 tuổi (từ lớp 5 đến lớp 10, năm học 2015-2016) đều được dự thi.