Thể lệ và gợi ý của cuộc thi viết thư quốc tế UPU 44

Chủ đề cuộc thi là “Hãy viết một bức thư nói về thế giới bạn muốn được lớn lên trong đó” (Tiếng Anh: Tell us about the world you want to grow up in).

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 44 - 2015

Chủ đề cuộc thi là “Hãy viết một bức thư nói về thế giới bạn muốn được lớn lên trong đó” (Tiếng Anh: Tell us about the world you want to grow up in).