Phần mềm Quản lý hộ tịch phiên bản 1.2

Phần mềm Quản lý hộ tịch phiên bản 1.2 chuyên phục vụ công tác quản lý hộ tịch tại các Phòng Tư pháp cấp huyện và các UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh, được Trung tâm Công nghệ Thông tin & Truyền Thông Quảng Nam thiết kế và xây dựng năm 2010 và liên tục cập nhật, cải tiến từ năm 2010 đến năm 2011.

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Phần mềm Quản lý hộ tịch phiên bản 1.2 chuyên phục vụ công tác quản lý hộ tịch tại các Phòng Tư pháp cấp huyện và các UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh, được Trung tâm Công nghệ Thông tin & Truyền Thông Quảng Nam thiết kế và xây dựng năm 2010 và liên tục cập nhật, cải tiến từ năm 2010 đến năm 2011.
Đến nay, phần mềm đã cung cấp đầy đủ các chức năng, đáp ứng mọi nhu cầu nghiệp vụ căn cứ theo nội dung của Nghị định số 158-2005-NDCP đồng thời được nâng cấp, bổ sung mới theo thông tư số 08.a/2010/TT-BTP và 16.a /2010/TT-BTP, các biểu mẫu, phôi in có sự hiệu chỉnh thay đổi của Bộ Tư Pháp đều được cập nhật vào phần mềm dễ dàng, nhanh chóng. Giao diện thân thiện và tính dễ sử dụng của hệ thống, rất thuận tiện cho các cán bộ hộ tịch và lãnh đạo trong quá trình tác nghiệp vụ. Các chức năng hỗ trợ tìm kiếm, thống kê khai thác thông tin, tạo lập các báo cáo định kỳ - đột xuất thật sự rất thuận lợi cho cán bộ hộ tịch và lãnh đạo trong quá trình quản lý.
Phần mềm có chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu tự động hoặc bằng tay tùy theo nhu cầu quản lý của mỗi đơn vị.
Phần mềm có 7 khối chức năng chính sau:
 Hệ thống: Cung cấp các chức năng
o Đăng nhập và huỷ đăng nhập
o Thiết lập cấu hình hệ thống
o Thay đổi mật khẩu
o Quản trị hệ thống:
- Tạo lập thông tin người sử dụng
- Tạo lập và phân quyền vai trò hệ thống
- Tạo lập và phân quyền truy nhập cho các tài khoản
o Xem in nhật ký sử dụng hệ thống
o Kết nối dữ liệu
o Sao lưu và phục hồi dữ liệu
 Danh mục: Cung cấp các chức năng
o Lập danh mục sổ
o Lập danh mục địa bàn (tỉnh, huyện, xã, thôn)
o Lập danh mục dân tộc Việt Nam
o Lập danh mục quốc gia
o Lập danh mục chức vụ
o Lập danh mục mối quan hệ gia đình
o Lập danh mục nguyên nhân chết
 Khai sinh: Cung cấp các chức năng
o Đăng ký khai sinh
o Cấp bản sao giấy khai sinh
o Đăng ký cấp lại bản chính giấy khai sinh
o Đăng ký thay đổi, cải chính nội dung khai sinh
o Đăng ký lại khai sinh
o Hiệu chỉnh thông tin đăng ký khai sinh
 Kết hôn: Cung cấp các chức năng
o Đăng ký kết hôn
o Đăng ký lại kết hôn
o Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn
o Hiệu chỉnh thông tin đăng ký kết hôn
 Khai tử: Cung cấp các chức năng
o Đăng ký khai tử
o Đăng ký lại khai tử
o Cấp bản sao giấy chứng tử
o Hiệu chỉnh thông tin đăng ký khai tử
 Giám hộ: Cung cấp các chức năng
o Đăng ký giám hộ
o Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ
o Hiệu chỉnh thông tin đăng ký giám hộ
o Đăng ký chấm dứt giám hộ
o Cấp bản sao quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ
o Hiệu chỉnh thông tin đăng ký chấm dứt giám hộ
 Công nhận cha, mẹ, con: Cung cấp các chức năng
o Đăng ký nhận nuôi con nuôi
o Cấp bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
o Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
o Hiệu chỉnh thông tin đăng ký nhận nuôi con nuôi
o Đăng ký nhận con
o Đăng ký nhận cha, mẹ (con đã thành niên)
o Đăng ký nhận cha, mẹ (con chưa thành niên)
o Cấp bản sao quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con
o Hiệu chỉnh thông tin đăng ký nhận cha, mẹ, con
 Nghiệp vụ khác: Cung cấp các chức năng
o Đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân
o Hiệu chỉnh thông tin đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân
 Tiện ích: Cung cấp các chức năng
o Tìm kiếm thông tin
o Thống kê tình hình khai sinh
o Thống kê tình hình cấp lại bản chính giấy khai sinh
o Thống kê tình hình thay đổi cải chính nội dung khai sinh
o Thống kê tình hình kết hôn
o Thống kê tình hình khai tử
o Thống kê tình hình xác nhận tình trạng hôn nhân
o Thống kê tình hình nhận nuôi con nuôi
o Thống kê tình hình giám hộ
o Thống kê tình hình chấm dứt giám hộ
o Thống kê tình hình nhận cha, mẹ con
o Tạo lập báo cáo tổng hợp: Theo định kỳ và đột xuất
o Gửi hồ sơ
o Nhận hồ sơ
o Thống kê số liệu gửi, nhận hồ sơ

   Những đặc điểm nổi trội của phần mềm :

• Chương trình được viết trên công nghệ .Net với hệ cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 của Microsoft, đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu cao 
• Công cụ hỗ trợ tìm kiếm mạnh mẽ.
• Tham số hoá, khả năng tùy biến cao
• Cấu trúc mở: dễ dàng kết nối các phân hệ hiện tại và tương lai và không bị ảnh hưởng bởi thay đổi cơ cấu tổ chức của đơn vị
Các công năng của sản phẩm Hệ thống bao gồm các công năng phục vụ sau:
• Quản lý, lưu trữ và khai thác số liệu phục vụ nghiệp vụ hàng ngày của Sở, phòng Tư pháp UBND TP- Quận ¬ Huyện ¬ Thị xã.
• Quản lý, lưu trữ và khai thác số liệu phục vụ nghiệp vụ hàng ngày của UBND các cấp Phường, Xã, Thị trấn.
• Tư pháp UBND Quận ¬ Huyện ¬ Thị xã theo dõi và quản lý toàn bộ dữ liệu hộ tịch của tất cả các UBND Phường ¬ Xã ....
• Cho phép thống kê tổng hợp số liệu về hộ tịch theo mẫu báo cáo chuẩn của bộ tư pháp mới phát hành
+ Thống kê báo cáo theo số liệu đăng ký hộ tịch
+ Sổ đăng ký khai sinh
+ Sổ đăng ký khai tử
+ Sổ quyết định giám hộ
+ Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi
+ Sổ xác nhận cha, mẹ, con
+ Sổ xác nhận tình trạng hôn nhân
+ Sổ xác nhận thay đổi cải chính hộ tịch
• Gửi hồ sơ cho phép người sử dụng gửi các loại hồ sơ lên tuyến trên - nơi tập trung dữ liệu. Tùy thuộc vào cấu hình gửi nhận dữ liệu mà giao diện phần mềm sẽ xuất hiện tương ứng.
* Chức năng gửi hồ sơ theo loại hình xuất file:
Lưu ý: Thao tác gửi dữ liệu sẽ gửi kèm luôn bản sao của hồ sơ. Riêng hồ sơ Khai sinh, ngoài việc gửi các Bản sao Khai sinh còn gửi kèm luôn Thông tin Cải chính và Cấp lại.
* Chức năng gửi hồ sơ theo loại hình kết nối (WAN):
Lưu ý: Thao tác gửi dữ liệu sẽ gửi kèm luôn bản sao của hồ sơ. Riêng hồ sơ Khai sinh, ngoài việc gửi các Bản sao Khai sinh còn gửi kèm luôn Thông tin Cải chính và Cấp lại.
• Nhận hồ sơ thường sử dụng ở phiên bản tại Phòng tư pháp cấp huyện (nơi tập trung dữ liệu). Tùy thuộc vào cấu hình gửi nhận dữ liệu mà giao diện nhận hồ sơ sẽ xuất hiện tương ứng.
* Chức năng nhận hồ sơ theo loại hình xuất file:
* Chức năng nhận hồ sơ theo loại hình kết nối WAN:
Với loại hình kế nối WAN này, khi tuyến dưới tiến hành gửi hồ sơ thành công thì có nghĩa là dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu, người sử dụng chỉ tiến hành việc xem hồ sơ hoặc các thao tác quản lý khác.

Tin liên quan