Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

III. Nhân sự

1. Phạm Quốc Hường : 

 

Chức vụ: Chánh văn phòng
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân tin học
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 02353845528
  + Di động :  0972.757.054
  + Email: huongpq@quangnam.gov.vn

2. Võ Thị Thanh Thủy 

 

Chức vụ: Phụ trách kế toán
  Trình độ: Đại học
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3822222
  + Di động : 0917198184
  + Email: thuyvtt10@quangnam.gov.vn

3. Nguyễn Thị Tú Vân: