Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

III. Nhân sự

1. Phạm Quốc Hường : 

 

Chức vụ: Chánh văn phòng
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân tin học
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 02353845528
  + Di động :  0972.757.054
  + Email: huongpq@quangnam.gov.vn

2. Võ Thị Thanh Thủy 

 

Chức vụ: Phụ trách kế toán
  Trình độ: Đại học
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3822222
  + Di động : 0917198184
  + Email: thuyvtt10@quangnam.gov.vn

3. Nguyễn Thị Tú Vân: 

 

Chức vụ   : Chuyên viên văn phòng
  Trình độ   : Đại học
  Điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3845528
  + Di động : 0984318777
  + Email: vanntt@quangnam.gov.vn

4. Nguyễn Tấn Kỳ: 

 

Chức vụ: Văn thư
  Trình độ: Trung cấp
  Điện thoại:
  + Cơ quan : 02353811758
  + Di động : 0905641246
  + Email: kynt@quangnam.gov.vn

5. Phan Thị Nhân:

 

Chức vụ: Nhân viên 
  Trình độ: Trung cấp
  Điện thoại:
  + Cơ quan : 02353845528
  + Di động : 0949546799
  + Email: nhanpt@quangnam.gov.vn

6. Nguyễn Thị Hiền:

 

Chức vụ: Tạp vụ 
  Trình độ: Trung cấp Kế toán
  Điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811758
  + Di động : 0935228711
  + EMmail: hiennt@quangnam.gov.vn

7. Vũ Minh Dũng:

 

Chức vụ: Lái xe
  Điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811758
  + Di động :  0935667222
  + Mail: dungvm@quangnam.gov.vn

8. Nguyễn Phúc SỹChức vụ: Bảo vệ
  Điện thoại:
  + Cơ quan : 02353811758
  + Di động : 0974003763 
  + Mail: synp@quangnam.gov.vn

9. Thái Vũ Minh Hiếu

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  Số điện thoại:
  + Cơ quan: 0235.3845526
  + Di động: 0909788719
  + Email: hieutvm@quangnam.gov.vn

10. Trần Xuân Thanh

Chức vụ: Chuyên viên
  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3845528
  + Di động :  0981101448
  + Email: thanhtx2@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan