Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

III. Nhân sự

1. Phạm Quốc Hường : 

 

Chức vụ: Chánh văn phòng
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân tin học
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 02353845528
  + Di động :  0972.757.054
  + Email: huongpq@quangnam.gov.vn

2. Phan Nguyễn Thiên Thư: 

 

Chức vụ: Kế toán 
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3845528
  + Di động :  0905.881.504
  + Email: thupnt@quangnam.gov.vn

3. Nguyễn Thị Tú Vân: 

 

Chức vụ   : Chuyên viên
  Trình độ   : Đại học
  Điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3845528
  + Di động : 0984318777
  + Email: vanntt@quangnam.gov.vn

4. Nguyễn Tấn Kỳ: 

 

Chức vụ: Văn thư
  Trình độ: Trung cấp
  Điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811758
  + Di động : 0905641246
  + Email: kynt@quangnam.gov.vn

5. Lê Thị Thủy:

 

Chức vụ: Chuyên viên 
  Trình độ: Đại học Điện tử Viễn thông
  Điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811758
  + Di động : 0905262633
  + Email: thuylt@quangnam.gov.vn

6. Nguyễn Thị Hiền:

 

Chức vụ: Nhân viên Văn phòng 
  Trình độ: Trung cấp Kế toán
  Điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811758
  + Di động : 0935228711
  + EMmail: hiennt@quangnam.gov.vn

7. Vũ Minh Dũng:

 

Chức vụ: Lái xe
  Điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811758
  + Di động :  0935667222
  + Mail: dungvm@quangnam.gov.vn

8. Võ Thị Thanh Thủy

 

Chức vụ: Phụ trách kế toán
  Trình độ: Đại học
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3822222
  + Di động : 0917198184
  + Email: thuyvtt10@quangnam.gov.vn

9. Nguyễn Phúc SỹChức vụ: Bảo vệ
  Điện thoại:
  + Cơ quan : 02353811758
  + Di động : 0974003763 
  + Mail: synp@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan