Cải cách hành chính phải thực chất và nâng cao thứ hạng

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 và tập huấn công tác CCHC năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra sáng nay (30/7) tại Hải Phòng. Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; các diễn giả cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 và tập huấn công tác CCHC năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra sáng nay (30/7) tại Hải Phòng. Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; các diễn giả cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

 

Nhìn nhận lại công tác CCHC giai đoạn 10 năm qua, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho rằng công tác CCHC nhà nước nói chung cũng như công tác CCHC của Bộ Thông tin và Truyền thông nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trên cả 06 lĩnh vực, bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính là những lĩnh vực có chuyển biến mạnh mẽ nhất, góp phần thay đổi mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hướng tới một nền hành chính phục vụ, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Mặc dù các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác CCHC, tuy nhiên, kết quả CCHC của Bộ Thông tin và Truyền thông 10 năm qua trên cả 06 lĩnh vực chưa thực sự nổi bật, kết quả chỉ số và xếp hạng CCHC không có sự ổn định (có những năm xếp hạng rất cao, có những năm xếp hạng rất thấp). Lĩnh vực được coi là thế mạnh của Bộ Thông tin và Truyền thông là hiện đại hóa hành chính cũng không có sự ổn định, những năm gần đây kết quả đạt được không cao. 

Để giải quyết các tồn tại, Thứ trưởng cho rằng các hoạt động CCHC của Bộ phải đi vào thực chất để nâng cao thứ hạng. “Công tác CCHC của Bộ năm 2020 phải được thay đổi căn bản cả về thứ hạng và chất lượng, khắc phục những hạn chế của các năm trước đồng thời cải tiến tốt hơn những lĩnh vực, quy trình đã thực hiện. Cuối năm những đơn vị nào không làm tốt công tác CCHC, làm ảnh hưởng đến công tác CCHC của Bộ thì sẽ quy trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị.” Thứ trưởng nhấn mạnh.