Bộ TT&TT trao quyết định về công tác cán bộ

Chiều ngày 1/9/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tới dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn; cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Chiều ngày 1/9/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tới dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn; cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Quyết định số 1486/QĐ-BTTTT ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định biệt phái đồng chí Lã Hoàng Trung, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang để giữ chức Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang kể từ ngày 1/9/2020. 

Quyết định số 1498/QĐ-BTTTT ngày 1/9/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính phụ trách điều hành Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ TT&TT) cho đến khi có quyết định khác. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đã trao Quyết định số 945/QĐ-BTTTT ngày 4/6/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho đồng chí Nguyễn Ngọc Duyên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,  từ ngày 1/9/2020. 

 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao quyết định nghỉ hưu  từ ngày 1/9/2020 cho đ/c Nguyễn Ngọc Duyên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao quyết định biệt phái đ/c Lã Hoàng Trung, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về làm Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang