Xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí Ngày Nay và Tạp chí điện tử Ngày Nay

Ngày 04/09/2020, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 16 /QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí Ngày Nay và Tạp chí điện tử Ngày Nay Online do đã thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động.

Ngày 04/09/2020, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 16 /QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí Ngày Nay và Tạp chí điện tử Ngày Nay Online do đã thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động.

Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí Ngày Nay và Tạp chí điện tử Ngày Nay Online vì đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau:

Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 88/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/3/2014 và Giấy phép hoạt động báo chí in số 335/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/7/2015. Quy định tại điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Tình tiết tăng nặng: Tạp chí Ngày Nay và Tạp chí điện tử Ngày Nay Online vi phạm hành chính nhiều lần, đây là tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm điểm b, khoản 1, Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Thực hiện không đúng quy định ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí in số 335/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/7/2015, cụ thể: Tạp chí Ngày Nay xuất bản số đặc biệt ngày 21/6/2020 và gộp 3 số 225, 226, 227 nhưng chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. 

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 48 triệu đồng./.

Nguồn tin: mic.gov.vn

Tin liên quan