Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương)

 1. Lĩnh vực:
  • Báo chí
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (có trụ sở tại Quảng Nam) có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam. - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) và thời hạn 09 ngày (đối với hồ sơ nộp trực tuyến), Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam có văn bản chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài, trường hợp không chấp thuận sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do. - Cách 1: Nộp trực tiếp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. - Cách 2: Truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.quangnam.gov.vn; hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn. Hồ sơ phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ hoặc bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi, có chữ ký, đóng dấu như bản giấy và thực hiện theo hướng dẫn trên dịch vụ công trực tuyến tỉnh.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  10 Ngày làm việc
  Nộp trực tuyến
  9 Ngày làm việc
  Nộp qua bưu chính công ích
  10 Ngày làm việc
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Đơn đề nghị (theo mẫu);
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
  • Tổ chức nước ngoài
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Văn bản chấp thuận
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  04/2014/TT-BTTTT
  Thông tư 04/2014/TT-BTTTT
  2014-03-19
  88/2012/NĐ-CP
  Nghị định 88/2012/NĐ-CP
  2012-10-23
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin