Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)

 1. Lĩnh vực:
  • Xuất Bản, In và Phát hành
 2. Trình tự thực hiện:
  • Cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề ngh cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đến Sở nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu.
  • - Trong thời hạn 09 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  9 Ngày
  - Kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là 25.000 đồng/hồ sơ thực hiện theo Quy định tạiThông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021của của Bộ Tài chínhQuy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng với dịch Covid-19 - Kể từ 01/01/2022 trở đi, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh thực hiện tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC là: 50.000 đồng/hồ sơ.
  Nộp trực tuyến
  8 Ngày
  - Kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là 25.000 đồng/hồ sơ thực hiện theo Quy định tạiThông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021của của Bộ Tài chínhQuy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng với dịch Covid-19 - Kể từ 01/01/2022 trở đi, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh thực hiện tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC là: 50.000 đồng/hồ sơ.
  Nộp qua bưu chính công ích
  9 Ngày
  - Kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là 25.000 đồng/hồ sơ thực hiện theo Quy định tạiThông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021của của Bộ Tài chínhQuy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng với dịch Covid-19 - Kể từ 01/01/2022 trở đi, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh thực hiện tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC là: 50.000 đồng/hồ sơ.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Doanh nghiệp
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • + Nộp trực tiếp, qua đường Bưu chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam - số 159B Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. + Hoặc nộp trực tuyến: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Nam, địa chỉ dichvucong.quangnam.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  01/2020/TT-BTTTT
  Thông tư 01/2020/TT-BTTTT
  2020-02-07
  19/2012/QH13
  LUẬT XUẤT BẢN
  2012-11-20
  195/2013/NĐ-CP
  Nghị định 195/2013/NĐ-CP
  2013-11-21
  214/2016/TT-BTC
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh
  2016-11-10
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Không có
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin