THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
- Điện thoại: 02353833199.
- Fax: .
- Email: bbt_sotttt@quangnam.gov.vn

Bản đồ chỉ dẫn