Văn phòng Sở


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Quốc Hường
Ông Phạm Quốc Hường

Chức vụ: Chánh văn phòng

2 Nguyễn Văn Hoàng
Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

3 Võ Thị Thanh Thủy
Bà Võ Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Phụ trách kế toán

4 Nguyễn Thị Tú Vân
Bà Nguyễn Thị Tú Vân

Chức vụ: Chuyên viên văn phòng

5 Nguyễn Tấn Kỳ
Ông Nguyễn Tấn Kỳ

Chức vụ: Văn thư

6 Phan Thị Nhân
Bà Phan Thị Nhân

Chức vụ: Nhân viên

7 Nguyễn Thị Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Tạp vụ

8 Vũ Minh Dũng
Ông Vũ Minh Dũng

Chức vụ: Lái xe

9 Nguyễn Phúc Sỹ
Ông Nguyễn Phúc Sỹ

Chức vụ: Bảo vệ